fbpx

TEST

Historia

Martin Bergmans fiskhantverk finns i generna, redan gammelfarfar började med kustnära fiske 1902 i det lilla fiskesamhället Norrsundet, norr om Gävle där Martin Bergman har sina rötter.

Farfar tog över och utvecklade fisket med ett rökeri där han rökte böckling, sik och alla annan fisk som det kustnära fisket gav. Den nyfångade siken röktes och såldes på torget i Gävle. Martins pappa och hans bröder fortsatte med fisket. Och det var där som Martin Bergman la grunden för sina kunskaper i att hantera och förädla råvarorna från havets skafferi.

Alvar Bergman, 3:e generationens fiskare
Hans Bergman, 4:e generationen fiskare

– Redan i ungdomen var jag med mina farbröder och jobbade i rökeriet, man kan säga att det var där ja la grunden för mina kunskaper i att förädla fisk, säger han.

Att han slog ned sina bopålar i Norrlands inland, långt bort från havet, berodde på att han som 17-åring kom till Vilhelmina för en jakt- och fiskeguideutbildning vid Malgomajskolans gymnasium, och stannade kvar bland fjäll och barrskog. Efter skolan startade han sitt lilla företag med jakt- och fiskeguidning, jobbade som konservator och startade fiskrökeri.

– Det gällde att vara kreativ och hitta olika möjligheter, säger Martin Bergman, 5:e generationen fiskare.

Martin Bergmans vision om en gårdsbutik kombinerad med ett rökeri gick i uppfyllelse hösten 2009 då den 230 kvadratmeter stora gårdsbutiken öppnades, eller kanske rättare mattemplet för lokalproducerad mat.

Gårdsbutiken driver Martin och Urban, som nu mer är delägare tillsammans med sina anställda. Butiken är byggd enligt alla gällande regler och bestämmelser.

– Jag har ritat butiken själv, efter egna idéer, förklarar Martin Bergman.

0